Societăţile ENTERPRISES ET CO BUCUREŞTI FILIALA BRĂILA SRL şi ENTER 2 SA BRĂILA îşi desfăşoară activitatea în acelaşi imobil, au structuri organizatorice şi administrative identice, iar principalul obiect de activitatea este producerea cămăşilor bărbăteşti, capacitatea zilnică fiind de 3.600 de bucăţi la un personal de 600 de angajaţi. De asemenea, pot fi confecţionate cămăşi de damă şi cămăşi bărbăteşti din tricot. Produsele realizate sunt de o calitate superioară, îndeosebi în ceea ce priveşte acurateţea cusăturilor şi a finisajelor, ceea ce a permis atragerea şi păstrarea unora dintre cei mai importanţi clienţi externi din domeniul confecţiilor.